StartsidaKonstnärerAteljékartaÄta & BoLotteriOm KvirrLogin

Maya Rygaard

Bildkonstnär Pedagog

Kontakt

0705-62 69 26

maya@rygaard.se

Hamn 4 Slottet
Hamburgsund


Presentation

 

 

Seendet är ögats existensberättigande men inte dess funktion.

Läsning är ögats funktion men inte dess egentliga syfte

Förnimmelse är ögats egentliga syfte men inte dess styrka.

Visualisering är ögats styrka, men inte dess attribut.

 

 

 

Maya Rygaard har arbetat med landskapsmåleri som sitt grundläggande koncept sedan slutet av 2004.

Hon har studerat de mest imaginära aspekterna av den skandinaviska mytologins syn på naturen: en studie av sambandet mellan närvaro och frånvaro, vilket fångar naturens karghet bortom allt mänskligt inflytande, bortom all vår tid.

Vi kan observera tecken på årstidernas ändlösa variationer, där den karga naturen influerar varje aspekt av vår existens.

Hennes måleri har sin egen uttrycksfulla sensualism, ett språk fritt från de verbala uttryckens regelmässighet.

 

 

Christofer Catilan

författare

 

 

 

 

 

Ladda ner pdf
www.mayaart.se